A MEIT szervezete

English
Hivatalos adatok

Székhely:
1023 Budapest,  Rómer Flóris u. 55
Képviselő:
Vass Zoltán, elnök
Fővárosi Bíróságnál  nyílvántartási szám:
11428
Statisztikai számjel:
18007606-9112-529-01
Adószám:
18007606-1-41 1
Bankszámla vezető bank:
HVB Bank Hungary Rt
Számlavezető fiók:
1123 Budapest, Alkotás út 50.
Bankszámlaszám:
10918001-00000017-36640009
IBAN HU04 1091 8001 0000 0017 3664 0009