A MEIT szervezete

English
A Megújuló Energia Ipari Társaság célja

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesületet (MEIT) alapítói
felismerve, hogy szükség van Magyarországon a megújulós iparág
egészének érdekét a döntéshozók, az iparág képviselői,
 valamint a társadalom felé határozottan képviselő szervezetre, az alábbi
konkrét elvek mentén, és célok érdekében hozták létre a MEIT-et.

Az Egyesület célja a hosszútávon kiszámítható, befektetésbarát
szabályozói környezet, valamint
tiszta, a környezetbarát energetikai
megoldások terjedését segítő
versenyhelyzet kialakítása
Magyarországon, és az Európai Unióban.

A MEIT mint iparági érdekérvényesítő szervezet működési elvei, és
célja
, hogy az egyes cégek rövid távú piaci érdekeitől függetlenül, az
iparág egészének közép és hosszú távú fejlődését szolgálja.
Ennek érdekében:

Az Egyesület a tagság hozzájárulásából anyagilag független
irodát működtet,
melynek alkalmazottai szakmailag, anyagilag és jogilag is kizárólag a MEIT-hez kötődnek.
A MEIT Iroda tevékenységét a tagság iránymutatása
mellett, az Elnökség segítségével, a tagság által közösen
megállapított igényeknek megfelelően fejti ki.

A MEIT mint non-profit szervezet általános célja, hogy a megújuló
energiaforrásokra alapuló technológiák és módszerek terjedésének
elősegítésével csökkentse az energia szektor által okozott környezeti
terhelést. Ennek érdekében az Egyesület:
tevékenységével hozzájárul a megújuló technológiák ismertségéhez és elfogadottságához;
segíti a tagok közötti kommunikációt, a számukra releváns
információk hatékony továbbítását;
elősegíti a megújuló technológiákba való befektetések
növekedését,
elősegíti a megújulók által elkerült társadalmi (externális)
költségek elismerését.